Vostede está aquí

Apoio á xerencia

O servizo de apoio á xerencia creouse pensando nas empresas ás que pola súa dimensión (Pemes), non lles resulta viable manter en nómina un profesional dedicado á dirección económica e financeira da sociedade.

A realidade é que esa xestión se pode externalizar, de forma que o custo para a sociedade sexa asumible e a final de contas, rendible, polas múltiples vantaxes deste servizo.

A experiencia móstranos que a maioría das empresas externalizan unha serie de servizos como o asesoramento fiscal, contable, legal, e mesmo outsourcing contable, entre outros, con todo, non ocorre así co servizo de apoio á xerencia.

Cantos empresarios, expertos no seu negocio, non estarían interesados nun servizo de asesoramento integral á xerencia, que lles puidese resolver a multitude de dúbidas e problemas que lles poden xurdir no desenvolvemento da súa actividade?

A cantos empresarios non lles gustaría contar coa opinión dun profesional experto antes de tomar unha decisión de investimento ou de calquera outro tipo?

Para iso, en PS ofrecemos o servizo de apoio á xerencia que entendemos ten unha extraordinaria importancia para determinadas empresas.

O servizo inclúe, entre outras, as seguintes actuacións:

 • Primeira reunión de toma de contacto coa dirección da sociedade para coñecer en profundidade o modo de desenvolvemento da actividade
 • Due Diligence sobre a situación contable, fiscal e financeira da empresa
 • Revisión do Plan contable da sociedade e modificacións ao mesmo en caso de ser necesarias
 • Análises e estudos de viabilidade de proxectos de investimento
 • Análise da estrutura financeira da empresa e formulación de reestruturación en caso de consideralo necesaria
 • Análise dos métodos de cálculo dos custos de produción
 • Análise do risco comercial de clientes
 • Revisión e seguimento da política comercial da firma
 • Planificación comercial a medio e longo prazo
 • Axuda na elaboración dun orzamento e o seu seguimento periódico, así como na análise das desviacións
 • Creación dun cadro de mandos mensual para a xerencia, no que se poida observar mensualmente a marcha da sociedade e que inclúa información de interese para a dirección
 • Adicionalmente, celebraranse reunións de carácter periódico a fixar coa xerencia, ademais de manter contacto telefónico permanente ou persoal sempre que sexa necesario, para tratar calquera asunto de interese
 • Análise dos procedementos de control interno, fortalezas e debilidades e do sistema informático utilizado
 • Preparación de plans de viabilidade
 • Axuda na selección de software de xestión e contable adaptado ás necesidades da empresa. Así mesmo, en PS acompañamos á empresa na implantación do novo software para que esta realícese con éxito no menor tempo posible

O noso obxectivo é que a xerencia dispoña sempre dun asesoramento previo á toma de decisións, para coñecer as vantaxes e inconvenientes das posibles alternativas e conte cun apoio profesionalizado na problemática diaria.