Vostede está aquí

Consultoría Fiscal

PS Tributación y Finanzas conta cunha gran experiencia no asesoramento fiscal de sociedades e de particulares. O noso equipo de profesionais ofrece un servizo cualificado e experto en consultoría fiscal, abarcando todas as materias relacionadas.

A nosa contrastada experiencia e coñecemento dos diversos sectores de actividade, permítenos asesorar aplicando coñecementos específicos a cada caso exposto.

O notable incremento das esixencias da Administración Tributaria eleva a carga administrativa das empresas. En PS Tributación atopará un equipo altamente cualificado experto no cumprimento das obrigacións tributarias, que lle axudará a cumprir con rigor e facilitará as súas relacións coa Administración Tributaria. Da mesma maneira, unha adecuada planificación fiscal permitirá un mellor cumprimento de obrigacións e permitiralle optimizar a factura fiscal.

Servizos de asesoramento fiscal

Dentro dos nosos servizos de asesoramento fiscal destacamos os seguintes:

 • Fiscalidade Xeral.
 • Asesoramento fiscal continuado.
 • Planificación fiscal.
 • Fiscalidade Internacional. Acordos tributarios, asesoramento en operacións de transacción internacional.
 • Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).
 • Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).
 • Imposto de Sociedades (IS) individual e consolidado.
 • Planificación fiscal familiar: sucesión familiar, protocolo familiar.
 • Asesoramento e confección en Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
 • Asesoramento e planificación fiscal de sociedades.
 • Asesoramento en impostos locais: Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO).
 • Imposto de Transmisións Patrimoniais (ITP).
 • Fiscalidade de Concesións.
 • Asesoramento en impostos aduaneiros.
 • Prezos de Transferencia (transfer pricing). Manual de operacións vinculadas.
 • Comprobacións de valores - administracións autonómicas.
 • Impostos autonómicos: Imposto sobre a Produción, os Servizos e a Importación (IPSI), Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC).
 • Procedementos de revisión tributaria (due diligence fiscal).
 • Inspeccións fiscais: asistencia e asesoramento.
 • Reestruturacións societarias: fusións, escisións, adquisicións.
 • Asesoramento en operacións societarias.
 • Auditorías tributarias.