Vostede está aquí

Consultoría Legal

O noso departamento de asesoría xurídica conta cunha gran experiencia dentro do mundo do dereito empresarial. O profundo coñecemento da lexislación e da práctica do dereito, permítennos ofrecer, especialmente ás empresas, un asesoramento integral dentro das diferentes áreas de práctica do despacho, entre as que se atopan as seguintes:

 • Dereito Mercantil e societario.
 • Dereito concursal e insolvencias.
 • Dereito Inmobiliario.
 • Empresa familiar.
 • Propiedade intelectual

Dereito mercantil

No ámbito do dereito mercantil podemos destacar a gran experiencia do departamento legal en:

 1. Dereito societario, incluíndo servizos como:
  • Constitucións de sociedades e redacción de estatutos.
  • Negociación de pactos entre socios.
  • Apoio en reunións de Consellos de Administración e Xuntas Xerais.
  • Disolucións e liquidacións.
  • Redacción e elevación a público de acordos sociais.
  • Restructuraciones empresariais (fusións e adquisicións, compravenda de activos, deseño de estruturas societarias, etc.)
  • Servizos de revisión legal ou de Due Diligence.
 2. Contratación mercantil, ofrecendo servizos de redacción e negociación de todo tipo de contratos mercantís.

Concursos e insolvencias

No ámbito do dereito concursal, en PS Tributación y Finanzas asesoramos a empresarios en dificultades para que poidan tomar as decisións máis oportunas para reestruturar o seu negocio operativa ou financieramente.

O departamento legal ten unha ampla experiencia na participación en procedementos concursais e asesora en todos os aspectos de índole concursal e preconcursal, en especial, sobre a idoneidade de presentar Concurso de Acredores, comunicar o inicio de negociacións cos acredores, efectos e consecuencias da súa presentación, revisión e análise dos contratos que se poidan ver afectados pola declaración en Concurso, estudo e análise da responsabilidade dos membros do Órgano de Administración, etc.

Dereito inmobiliario

No ámbito do dereito inmobiliario asesoramos a empresas e a particulares en todo tipo de transaccións:

 • Compravendas.
 • Arrendamentos.
 • Dereitos de superficie.
 • Concesións administrativas.
 • Leasing inmobiliario.

Así mesmo, os nosos servizos inclúen a redacción de toda a documentación pertinente para levar a cabo as operacións.

Empresa Familiar

Os socios do despacho posúen un gran coñecemento sobre a Empresa Familiar en todo o relativo á súa administración, xestión e, especialmente, no relativo á súa sucesión, tendo intermediado na negociación e redacción de protocolos familiares, capitulacións matrimoniais, testamentos e outros pactos de accionistas tendentes a regular as normas de funcionamento que garantan a continuidade pacífica da empresa familiar.

Propiedade intelectual

No ámbito da defensa da propiedade intelectual, o departamento legal exerce funcións nos seguintes campos:

 • Patentes e Marcas.
 • Nomes de dominio.