Vostede está aquí

Outsourcing administrativo

A situación de crise actual está a obrigar ás empresas a atopar a forma de lograr unha mellora no seu valor engadido final. Un método contrastado de mellora de resultados é a contratación externa de servizos administrativos que permiten por unha banda manter unha estrutura de persoal adecuada ás necesidades de cada momento e por outro que devanditos servizos sexan prestados por persoal especializado nas tarefas contratadas. Con iso conséguese un triplo obxectivo:

  • Reducir o persoal contratado e por tanto os gastos fixos de persoal.
  • Reducir o custo dos servizos agora externalizados, xestionados por persoal cualificado e experto, co consecuente incremento de produtividade e aforro de custos sobre os soportados antes da externalización.
  • Eliminar o problema das vacacións e o absentismo laboral.

Externalizar servizos e tarefas pode ser unha excelente solución para algunhas empresas, xa que transforman un gasto fixo en variable e ao mesmo tempo profesionalizan o traballo. En PS Tributación y Finanzas temos unha ampla experiencia neste tipo de servizos, cun elevado nivel de calidade, testemuñado polos nosos clientes.